Poslovna odličnost


Poslanstvo:

V družbi snujemo, načrtujemo in proizvajamo izdelke, ki temeljijo na uporabnosti, dolgoletnih izkušnjah, inovativnosti in znanju, kreativnosti in  napredku. Naši izdelki prispevajo k varovanju okolja, zmanjšanju izpustov v ozračje, družbeno odgovornem ravnanju in trajnostnemu razvoju. Skrbimo za nenehno rast in razvoj, tako izdelkov kot tudi družbe same. Obvladovanje kakovosti, nenehne izboljšave izdelkov in procesov ter skrb za naše naročnike so v ospredju našega delovanja.


Vizija:

Usmerjenost v nenehno izboljševanje in izobraževanje ter sledenje trendom vodi v stalen napredek in razvoj.  Osnovno dejavnost bomo še poglobili in jo razširili tudi na druge proizvode ter storitve, ter na ta način razširili raznolikost naše ponudbe. S tem bomo kos zahtevnim potrebam trga, s prodorom na nove trge in v nove panoge pa bomo bistveno razširili svoj obseg poslovanja. S povezovanjem s panožnimi deležniki bomo vzpostavljali sinergije in težili k kakovostnemu razvoju, tudi z lasnim razvojnim oddelkom. S partnerji želimo vzpostaviti odnos poslovne odličnosti, temelječ na visokih standardih ter vrednotah.


Vrednote:

  • Kakovost izdelkov in storitev
  • Zanesljivost in natančnost
  • Ekološka naravnanost in družbeno odgovorno ravnanje
  • Odgovornost in prilagodljivost
  • Hitrost in fleksibilnost
  • Partnerstvo in zaupanje
  • Kreativnost in učinkovitost
  • Razvoj